Onderpand- en Zekerheden Management

Vaak ontbreken binnen een onderneming een goed en duidelijk sturingsmechanisme en een concrete verantwoordelijkheidsstructuur. De vele vormen en gedaantes van de door u mogelijk af te geven zekerheden – zoals bank- en ondernemingsgaranties en vrijwaringsverklaringen kunnen, bij het ontbreken van een goed informatiesysteem en een centrale bewaking en aansturing, ongewenste risico’s veroorzaken. Deze kunnen leiden tot te hoge kosten, onnodig kapitaalsbeslag en derhalve tot aantasting van het werkkapitaal. Inzichtelijke rapportages zijn van groot belang om deze risico’s goed op het netvlies te houden en te bewaken. ProSense heeft de expertise en ervaring om een complete module voor uw onderneming op te zetten.