Betalingsverkeer Management

Geheel los van, in aanvulling op, of als integraal onderdeel van een saldo- en liquiditeiten management opdracht, kan ProSense op het gebied van betalingsverkeer management toegevoegde waarde bieden voor uw onderneming. Naast het evalueren van het betalingsverkeer, kan ProSense ook de afspraken met uw bank(en) met betrekking tot de voorwaarden en condities beoordelen. Op deze wijze kunnen wij u voorzien van een goed gefundeerd en gedegen advies. Het aandragen van oplossingen en het verkleinen van mogelijke aanwezige debiteuren- en landenrisico’s in uw portefeuille behoren eveneens tot ons werkterrein. De begeleiding met betrekking tot het zoeken naar een betere conditiestelling van de bank aangaande het betalingsverkeer management, kan worden uitgebreid naar een inschakeling bij alle financiële diensten die uw onderneming afneemt van bancaire en andere financiële tegenpartijen.