Saldo- en Liquiditeiten Management

De voortdurende beheersing van in- en uitgaande geldstromen en het aanwezige, geprognosticeerde werkkapitaal is voor iedere organisatie, groot of klein, van wezenlijk belang. Bij het inrichten van een compleet werkkapitaalbeheerssysteem zijn o.a. de gekozen opzet en het kostenplaatje van uw bankrekeningstructuur van belang . Dit geldt ook voor de te gebruiken IT-hulpmiddelen of Electronic Banking systemen. ProSense kan voor uw onderneming de mogelijkheden in kaart brengen en aanbevelingen doen ten aanzien van saldo – en liquiditeiten management en daarnaast kunnen wij u onze dienstverlening aanbieden met betrekking het gebruik van de verschillende geldmarktinstrumenten.