Valuta- en Rente Management

Ondernemingen kunnen, mede afhankelijk van hun internationale karakter, in meer of mindere mate geconfronteerd worden met specifieke risico’s op het gebied van valuta- en rente management. ProSense is u van dienst bij het vaststellen, maar ook inzichtelijk maken van de aard en de omvang van de risico’s. Vervolgens kan voor het opzetten van een limieten- en rapportagesystematiek worden gekozen en kunnen beide risico’s binnen een heldere structuur door de onderneming verder worden beheerd. Ook advies over het karakter en de werking van eventueel te gebruiken financiële instrumenten om deze risico’s af te dekken, kan deel uitmaken van de dienstverlening van ProSense.