Financieringen

ProSense kan (inter)nationale ondernemingen, groot of klein, adviseren en begeleiden bij het inrichten en/of wijzigen van de totale kapitaal- en financieringsstructuur. Naast kennis van alle facetten op het gebied van financieringen, levert ProSense daadwerkelijke praktijkervaring met het opzetten, onderhandelen en succesvol arrangeren van financieringsovereenkomsten. Deze ervaring laat zich optellen tot een equivalent van circa EUR 5 miljard aan diverse afgesloten transacties, zowel publiek als privaat, waarbij het een aantal “market firsts” betrof. De achtergronden van de desbetreffende ondernemingen om te komen tot deze financieringstransacties waren zeer uiteenlopend en varieerden van optimalisatie van de balansstructuur en vervanging dan wel herstructurering van bestaande financieringen tot overnames, fusies en projectfinancieringen. Belangrijke zaken als: interne financiering, efficiency, kostprijs en looptijd worden door ProSense tevens onder de aandacht gebracht van onze opdrachtgevers. Ook het naar uw inzicht te verwachten ontwikkelingsprofiel van de onderneming en de daaruit voortvloeiende effecten op middellange en lange termijn worden, daar waar meetbaar, meegenomen in onze aanpak. U kunt ProSense inschakelen voor het volledige proces of delen daarvan, al naar gelang de reeds bij u aanwezige expertise.